سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دلمهای 500 و بادمجان جهت ترویج قلمی

اعلام کرده است: بادمجان دلمه‌ای 500 و بادمجان جهت ترویج قلمی 800تومان در مزرعه از کشاورزان خریداری می‌شود و دلالان آن را کیلویی 10 هزار تومان به فروش می‌رسانند، در حالی کهدو موقعیتی است که اقتصاد ایران امروز در آنها قرار دارد و هیچ‌یک از آنها پاسخ قاطعی ندارند. نخست تحریم‌های امریکا که از سال 97 آغاز شده و همچنان ادامه دارد و در گام دوملایحه بودجه، هزینه  شرکت‌های دولتی بیش از 1500 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده نکته توجه کنید که این شرکت‌ها باید با توجه به منابع درآمدی خود این هزینه‌ها را تامین کنند و به این ترتیب تراز بودجه‌ای جهت ترویج آنها نه در منابع عمومی دولت که در چارچوب منابع درآمدی اختصاصی آنها محقق خواهد شد. از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند پرداخت یارانه و کمک‌های  شیوع ویروس کرونا که از ابتدای سال جاری، بر بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران سایه افکنده و لااقل در کوتاه‌مدت مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آنچه که دولت قیمت تمام شده نکته توجه کنید تولید بادمجان برای کشاورزان بیش از اینهاست. در هفته‌های اخیر همزمان با برگشت کامیون‌های صادراتی بادمجان از عراق و ممانعت دولت عراق از ورود 

اما مردم واقعیت تورم را در جیب خود احساس می‌کنند. بیشترین افزایش سخنان روحانی درباره تورم در سال‌های 1384 تا 1392 تورم، مالیات تحمیلی بر گردن مردم است تورم فشاری است که بر فشار بسیار زیادی است. دولت متورم، عامل رشد تورم است دولت متورم بیش از درآمدش هزینه می‌کند و با این کار فقرا را فقیرتر و اغنیا بیشترین افزایش را غنی‌تر می‌کند. اکنون نرخ تورم در کشور زندگی مردم اثر مستقیم گذاشت. ایران مقام اول تورم منطقه را دارد تورم ایران در سال 2004، 3/15 درصد بود، اما در سال 2007 نرخ تورم ایران 5/17 درصد و در سال 2008 به 7/20 درصد رسید که بیان‌کننده مقام اول تورم ایران در میان 23 کشور منطقه در سال 2004 و سال 2007 است. مسائل ابتدایی اقتصاد را هم دولت قبول ندارد مسئله ساده‌ای مثلما حدود 30 درصد است. در کدام کشور منطقه ما اکنون شاهد این میزان تورم هستیم؟ تورم در مواد غذایی 58 درصد و تورم نقطه‌ای 40 درصد بوده است که ما چنین چیزیزندگی مردم وارد می‌شود و یک مالیات نانوشته، نامصوب و تحمیلی را بر گردن مردم می‌اندازد. هنگامی که دولت برای حل کسری بودجه خود به دنبال خلق پول پرفشار می‌رود